Psychologie studeren aan de Universiteit

Psychologie is een wetenschappelijke opleiding (wo) en duurt zo’n 4 a 5 jaar. Meestal is dat 3 jaar voor de bachelor en 1 of 2 jaar voor de master. Er zijn verschillende universiteiten in Nederland die deze studie aanbieden. Hieronder een lijst met universiteiten die de opleiding psychologie aanbieden:

Universiteit Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit van Tilburg
Erasmus Rotterdam
Rijks Universiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Universiteit Nijmegen
Universiteit Twente
schoolsite Univ. Twente
Universiteit Utrecht
Open Universiteit

Elke universiteit heeft zo zijn eigen kwaliteiten en specialisaties. Zo is de psychologieopleiding aan de Radboud universiteit in Nijmegen (waar ik gestudeerd heb) bijvoorbeeld erg gericht op het doen van onderzoek. Het is goed om je keuze niet alleen te laten bepalen door de stad die je het leukste lijkt, maar je eens te inhoudelijk op de opleiding te oriënteren door de websites van de universiteiten door te lezen en opendagen te bezoeken.

Studierichting kiezen tijdens je bachelor psychologie

Als je al precies weet welke richting je op wil met psychologie, dan lijkt het mij raadzaam om een universiteit te kiezen waar je je al vroeg kan specialiseren in de richting van jouw keuze. Maar als je (net als ik) heel veel richtingen binnen de psychologie interessant vindt, en je keuze nog even wilt uitstellen, ga dan voor een universiteit met een algemener programma, waar je pas in het derde studiejaar een richting hoeft te kiezen.

Toelating wo-psychologie bachelor

Om te worden toegelaten tot de opleiding psychologie heb je de volgende vooropleiding nodig:

  • VWO diploma
  • HBO propedeuse
  • HBO diploma
  • Toelatingstest – als je 21 jaar of ouder bent en niet voldoende vooropleiding hebt, kan je worden toegelaten na het behalen van een toelatingstest ofwel ‘colloquium doctum’.

Soms zijn er ook nog aanvullende eisen/aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld biologie en/of wiskunde op een bepaald niveau. Omdat dit verschilt per universiteit, en ze dit per jaar nog wel eens veranderen, kun je dit het beste nazoeken op de website van de universiteit waar je graag heen wilt.

Mijn persoonlijke ervaring is dat voorkennis van wiskunde helemaal niet nodig is voor het begrijpen van statistiek (het vak waarvoor men denkt dat je wiskundige kennis nodig hebt). Statistiek begint heel simpel (bv uitleggen wat een gemiddelde, mediaan en standaarddeviatie zijn) , waarna het niveau  langzaam maar zeker wordt opgebouwd. Ik had geen enkele wiskundige-voorkennis, maar geen enkel probleem met statistiek. Het lijkt me wel handig dat je een beetje aanleg hebben om iets van cijfertjes te begrijpen, maar voorkennis is in elk geval niet nodig.

Numerus fixus

Numerus fixus houdt in dat de universiteit een maximaal aantal studenten toelaat tot de opleiding. Meestal gebeurt het toekennen van de studieplekken (deels) doormiddel van loting. Vaak heeft zo’n loting meerdere categorieën, waarbij studenten in de hoogste categorie de meeste kans hebben.  Hoe hoger het gemiddelde cijfer van je VWO-diploma, hoe groter je kans is dat je wordt toegelaten. Met een andere vooropleiding (bijvoorbeeld HBO) kom je altijd in de middelste lotingscategorie terecht. Voor deze selectie kun je je aanmelden op studielink.

Universiteiten hebben ook de mogelijkheid om studenten te selecteren op basis van prestaties of vaardigheden. Ze kunnen je bijvoorbeeld vragen om jezelf te bewijzen door middel van een toets of je een motievatiefilmpje te laten maken. Dit is per universiteit en per studie anders. Op de site van DUO kun je hier meer over lezen.

Aansluiting Bachelor – Master

Het idee achter het bachelor – master stelsel is dat het gemakkelijker wordt om voor je masteropleiding te switchen naar een andere universiteit, zelfs buiten Nederland. Echter, in de praktijk valt dit nogal eens tegen. Alle psychologie-masteropleidingen op wo-niveau vereisen namelijk een wo-bachelor psychologie als vooropleiding en daarnaast hebben sommige masteropleidingen aanvullende eisen. Als je dan bijvoorbeeld een bepaald vak in je bachelor niet hebt gevolgd, laten ze je niet toe op die masteropleiding.

Het is dus goed om je tijdig te verdiepen in welke masteropleiding je graag wilt volgen. Als je in je tweede wo-psychologie jaar al weet welke masteropleiding je wilt volgen, dan heb je nog twee jaar rustig de tijd om alle nodige vakken te halen, zonder dat je studievertraging oploopt.

Als je een andere WO bachelor dan psychologie gevolgd hebt, dan kun je vaak de master psychologie pas volgen nadat je een pre-master hebt gevold, waarin je alle vakken krijgt die je voorbereiden op je masteropleiding.

HBO bachelor – WO Master overstap

De meeste universitaire masteropleidingen vereisen een wo ( universitaire) psychologie bachelor als vooropleiding. Overstappen van HBO bachelor naar wo master is dus niet zo vanzelfsprekend. Sommige universiteiten bieden een pre-masterprogamma aan. Dat is een jaar waarin je alle vakken volgt die nodig zijn om te worden toegelaten op de wo master. Deze overstap wordt ook alleen aangeraden aan studenten die erg goede resultaten behalen op het HBO.