Ben jij een goede leugenaar? Ontdek het in 59 seconden!

Teken een Q op je voorhoofd met je wijsvinger. (doe dit even voor je verder leest)
Hoe heb je deze Q getekend? Als je de staart van de Q aan de linker kant zit, dan heb je het dus getekend vanuit het gezichtspunt van iemand die (denkbeeldig) tegenover je staat. Dit komt vooral voor bij extraverte mensen. Ze houden ervan om in het midden van de aandacht te staan en zijn goede leugenaars. Heb je de staart van de Q aan de rechterkant van je hoofd getekend, dan is het dus vanuit je eigen perspectief. Dit wijst erop dat je introvert bent en een slechte leugenaar.

Bron: Video van Richard Wiseman