ADHD komt minder vaak voor op grote hoogtes.

adhd

ADHD komt minder vaak voor in hooggelegen plaatsen dan op zeeniveau. Uit onderzoek van Universiteit van Utah blijkt dat het aantal gevallen van ADHD gradueel afneemt naarmate de hoogte toeneemt. Op zeeniveau komt ADHD twee keer zo vaak voor als op 1800 meter hoogte.

Dit is dus positief nieuws voor mensen die in de bergen en heuvels leven, en minder goed nieuws voor de inwoners van het laaggelegen Nederland.

In eerder onderzoek werd de ijle lucht op grote hoogtes in verband gebracht met een verhoogde kans op depressie en zelfmoord. Maar de ijle lucht heeft dus ook voordelen. Als aanpassing van het lichaam op de verminderde zuurstof in de lucht wordt het dopamine-niveau verhoogd. Aangezien er een verband is tussen ADHD en verlaagde dopamine-niveaus, zorgt een verhoging van dopamine er voor dat de kans om ADHD te krijgen kleiner is.

Deze resultaten bieden nieuwe inzichten voor de behandeling van ADHD. Onderzoekers willen testen of het verhogen van de hoeveelheid dopamine-verhogende medicatie een gunstig effect heeft op de behandeling van ADHD.

cropped-berg.jpg

 

Referentie:

  1. Huber, R.s., Kim, T.-S., Kim, N., Kuykendall, M. D. Sherwood, S. N., Renshaw, P. F., Kondo D. G. (2015). Association Between Altitude and Regional Variation of ADHD in YouthJournal of Attention Disorders; DOI:1177/1087054715577137