Zingen is aan te leren!

Als je vaak hoort dat je vals zingt of geen maat kan houden, geef niet op! Onderzoek laat zien dat goed zingen voor een groot deel is aan te leren en slechts voor een klein deel afhangt van talent. Iemand die lang niet zingt zal zijn zangtalent langzaamaan kwijtraken. De vaardigheid om goed te kunnen zingen heeft veel overeenkomsten met de manier waarop men een instrument leert te bespelen.

“Niemand verwacht van een beginnend violist dat het direct goed klinkt, daarvoor is natuurlijk oefening nodig, maar men verwacht wel dat mensen zonder oefening direct goed kunnen zingen. Als het mensen niet direct lukt om goed te zingen vatten ze dit vaak erg persoonlijk op. Maar wij denken dat hoe meer je zingen oefent, des te beter je wordt” aldus Steven Demorest, professor aan de Northwestern universiteit.

Onderzoek

Voor dit onderzoek werden de deelnemers verdeeld in 3 groepen: kleuterschool kinderen (4-6 jaar), kinderen uit groep 8 (11-12 jaar) en studenten (18+). De studie keek naar de nauwkeurigheid waarmee gezongen werd. De deelnemers deden verschillende zang-testjes. Tijdens een test werd bijvoorbeeld gevraagd om goed te luisteren naar 4 herhalingen van een toon om deze vervolgens na te zingen.

Resultaten “Use it or lose it”

De resultaten toonden aan dat de zangprestaties van kinderen in groep 8 een stuk beter zijn dan die van kinderen uit de kleuterschool. Waarschijnlijk komt dit doordat kinderen op de basisschool muziekles krijgen.  In tegenstelling tot de studenten, in die groep was het niveau juist weer gedaald. De studenten presteerden op 2 van de 3 taken zelfs niet hoger dan de kleuters. Dit komt doordat de studenten niet zo vaak meer zingen als basisschoolkinderen. “use it or lose it” als je iets niet regelmatig doet, dan raak je die vaardigheid kwijt.

“Zangkwaliteit van studenten is niet hoger dan van de kleuters doordat studenten te weinig zingen”

Natuurlijk heeft de één ook iets meer talent voor zingen dan de ander, maar het is zeker ook een vaardigheid die aangeleerd en ontwikkeld kan worden! Volwassenen die als kind goed zongen kunnen die vaardigheid zijn kwijtgeraakt door te weinig oefenen.

Selffulfilling prophecy

Een kind dat verteld wordt dat het niet goed kan zingen, zal er niet zo snel voor kiezen om op school of in zijn vrije tijd iets met zang te gaan doen. Op die manier zal een kind dat niet goed kan zingen er ook nooit vaardig in worden.

Op het moment dat een kind hoort dat het geen maat kan houden of geen muzikaal gehoor heeft, kan dit een groot effect hebben op het zelfbeeld van het kind. Zelfs op volwassen leeftijd zal de persoon zich dit soort negatieve uitspraken vaak nog goed herinneren. Dit heeft als gevolg dat diegene niet snel zal deelnemen aan activiteiten zoals karaoke of een zangkoor. Misschien zal diegene zelfs niet met de radio durven meezingen uit angst voor de kritiek van anderen. Door het gebrek aan zangoefening zal diegene er waarschijnlijk dus ook nooit een ster in worden. Hierdoor hebben de ‘kwaadsprekende’ mensen uit de jeugd dus toch gelijk gekregen: je kunt nog steeds niet zingen.

Trek je niets van de kritiek aan, en zing gewoon lekker luid mee met de radio, of onder de douche, of wanneer je maar wilt. Want: oefening baart kunst.

Vertel een kind nooit dat het geen talent heeft om te zingen, maar moedig het juist aan om meer te oefenen.

Bron: Northwestern University