Uit een studie van een socioloog van Michigan State University bleek dat oudere echtparen uit een ongelukkig huwelijk een hoger risico hebben op hartaandoeningen dan mensen die gelukkig getrouwd zijn. Dit effect is sterker voor vrouwen dan voor mannen. Als je ongelukkig getrouwd bent is het dus niet onverstandig om een bezoek te brengen aan een cardioloog, of beter nog: een relatietherapeut!

Onderzoek kwaliteit huwelijk

Het doel van deze studie was het achterhalen of kwaliteit van het huwelijk is gerelateerd aan verhoogd risico op hartaandoeningen. Er werd ook gekeken of geslacht en leeftijd invloed hadden op het verband tussen huwelijk en hartklachten.

De onderzoekers analyseerden data van 5 jaar van meer dan 1000 getrouwde mannen en vrouwen in de leeftijd van 57 tot 85.

De deelnemers vulden vragenlijsten in over de kwaliteit van hun huwelijk. Verder werden er gezondheidstest gedaan om de gezondheid van hun hart te onderzoeken. Zo zochten ze bijvoorbeeld naar aanwijzingen voor hartaanvallen, hoge bloeddruk en beroertes.

Uitkomst onderzoek

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een slecht huwelijk een sterk negatieve invloed heeft op de gezondheid van het hart, terwijl een goed huwelijk een licht positieve werking heeft op de gezondheid van het hart. De risico’s van een slecht huwelijk nemen toe naarmate de leeftijd stijgt, en het effect is het sterkst terug te vinden bij vrouwen – wellicht komt dit doordat vrouwen over het algemeen meer geneigd zijn om hun ongelukkigheid naar binnen te richten in plaats van het te uiten.

Immuunsysteem

Omdat het immuunsysteem zwakker wordt naarmate we ouder worden, zullen de door huwelijkstress veroorzaakte hartaandoeningen ook nog eens meer schade aanrichten bij oude mensen.

Hoewel relatietherapie vaak is gericht op jonge koppels, blijkt het voor oude koppels dus minstens zo belangrijk te zijn!