Mindfulness behandeling is voor depressie en angst net zo effectief als cognitieve gedragstherapie.

Mindfulness is meditatievorm waarbij men zich bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties van het moment, zonder hierop te reageren en zonder hierover te oordelen. Ondanks het new-age imago dat veel mensen mindfulness toekennen,  blijkt het als behandelvorm effectief. Uit een Zweedse studie blijkt namelijk dat mindfulness groepstraining net zo effectief is als cognitieve gedragstherapie voor het behandelen van angst en depressie. Mindfulness werkt.

De studie

De studie is uitgevoerd door professor Jan Sundquist (en collega’s) van de Lund University, bij 16 grote zorgcentra in Zweden. Ze trainden in elk van de centra twee mindfulness instructeurs tijdens een 6-daagse training. Vervolgens werden patiënten willekeurig ingedeeld in 2 verschillende groepen: de mindfulness groep of de reguliere trainingsgroep (meestal individuele cognitieve gedragstherapie). De patiënten kregen de behandeling omdat zij leden aan depressie, angst en/of heftige stress. Er waren gemiddeld 10 deelnemers per groep en de behandeling duurde 8 weken. De patiënten werd gevraagd om de voortgang van hun behandeling in een dagboek bij te houden.

In totaal deden er 215 patiënten mee aan deze studie. Alle patiënten vulden zowel vóór als na de behandeling vragenlijsten in om te bepalen hoe ernstig hun depressie-, stress en angstklachten waren. De zelfgerapporteerde symptomen van angst en depressie namen gedurende de behandeling af bij beide groepen. Er was geen verschil te zien in de effectiviteit van beide behandelingen.1

Dit toont aan dat mindfulness groepstrainingen net zo effectief zijn als individuele gedragstherapie” aldus Jan Sundquist.

Geldbesparing

Geestelijke gezondheidszorg is duur: alleen al in Nederland werd hier in 2011 5,6 miljard euro aan uitgegeven.Er zijn veel mensen die nu nog gebruik maken van individuele therapie. Als we door middel van mindfulness groepstrainingen het aantal mensen dat individuele therapie volgt kunnen verminderen, zal dit veel geld besparen!

Makkelijk uit te voeren

Mindfulness staat erom bekend dat het (na het volgen van een training) gemakkelijk thuis uit te voeren is. Door middel van praktische oefeningen kunnen mensen leren om mindfulness integreren in hun dagelijks leven. Dit heeft als voordeel dat mensen zichzelf in de toekomst kunnen behoeden voor een terugval zonder hiervoor altijd naar een therapeut te hoeven gaan.3

Thuis aan de slag met je smartphone

Ook als je niet angstig of depressief bent kan mindfulness positief bijdragen aan je leven. Het is ook effectief gebleken voor het verbeteren van slaapkwaliteit, concentratie en voor het verminderen van pijn.

Er worden tegenwoordig veel mindfulness trainingen gegeven, maar als je dat net een stap te ver vindt gaan, dan kan je ook thuis oefenen met behulp van je smartphone. Er zijn verschillende apps te verkrijgen die je hierbij kunnen helpen. Op deze blog vertelt Matthijs hoe mindfulness hem helpt om zijn pijn even te laten verdwijnen. Hij geeft ook een overzichtje van apps die je hiervoor kunt downloaden.

Referenties:

  1. Sundquist, J., Lilja, A, Palmér, K., Memon, A.A., Wang, X., Johansson, L.M., & Sundquist, K. Mindfulness group therapy in primary care patients with depression, anxiety and stress and adjustment disorders: randomised controlled trialThe British Journal of Psychiatry, November 2014 DOI: 1192/bjp.bp.114.150243
  2. http://www.nationaalkompas.nl/zorg/huidige-kosten/
  3. Ach Gen Psy 2010; 67: 1256-64:Antidepressant Monotherapy vs Sequential Pharmacotherapy and Mindfulness-Based Cognitive Therapy, or Placebo, for Relapse Prophylaxis in Recurrent Depression