Seksuele fantasieën: we hebben ze allemaal. Toch heerst er nog steeds een groot taboe op dit onderwerp. Veel mensen denken dat hun fantasieën abnormaal zijn, of dat zij de enige zijn met zo’n fantasie, maar is dit eigenlijk wel zo? Canadese onderzoekers  besloten dit te testen door 1516 mensen een anonieme vragenlijst te laten invullen. Het bleek dat er maar weinig fantasieën echt zeldzaam zijn, de meeste van onze fantasieën komen vaak voor en zijn dus eigenlijk heel gewoon.

Toch wordt er in de hedendaagse psychologie nog steeds vanuit gegaan dat veel seksuele voorkeuren ‘deviant’ ofwel afwijkend zijn. De DSM is een  veelgebruikt handboek waarin alle persoonlijkheidsstoornissen en afwijkingen staan beschreven. Hier staan ook een aantal ‘afwijkende’ seksuele voorkeuren in beschreven zoals bijvoorbeeld: seksuele opwinding door voorwerpen (fetisjisme), (gespeeld) agressief of vernederend gedrag, exhibitionisme en voyeurisme.

In de DSM worden deze seksuele voorkeuren ‘parafilien’ genoemd, en op het moment dat de betrokkene of diens omgeving daar last van heeft wordt het als ‘stoornis’ geclassificeerd. Zijn deze classificaties terecht of niet? Deze studie zocht het voor ons uit.

De studie

De doelstelling van de Canadese onderzoekers was achterhalen welke seksuele fantasieën statistisch gezien zeldzaam, niet veelvoorkomend, gewoon of veelvoorkomend waren onder volwassenen. Een tweede doel van de studie was om statistische vergelijkingen te maken van de aard en intensiteit van seksuele fantasieën van mannen en vrouwen. Tenslotte wil men met deze studie aantonen dat fantasieën die wij altijd als afwijkend beschouwden, eigenlijk heel vaak voorkomen.

Dit hebben ze gedaan door mensen een online vragenlijst te laten invullen. Er deden 799 vrouwen en 717 mannen mee aan het onderzoek. De taak was om 55 verschillende fantasieën te beoordelen en daarnaast hun eigen fantasieën te benoemen. Elke fantasie kreeg de waardering: zeldzaam  (2,3% of minder), ongewoon (15,9% of minder), veelvoorkomend (meer dan 50%) of typerend (meer dan 84%).

Resultaten

Slechts twee fantasieën bleken zeldzaam te zijn voor mannen of vrouwen, en negen fantasieën scoorden ‘ongewoon’. Dertig fantasieën bleken ‘veelvoorkomend te zijn voor één of beide geslachten en slechts vijf waren typerend.

Dominantie en onderdanigheid bleken niet alleen veelvoorkomend te zijn voor zowel mannen als vrouwen, maar ze zijn ook sterk gerelateerd aan elkaar. Iemand die onderdanige fantasieën heeft, heeft vaak ook dominante fantasieën. Deze fantasieën sluiten elkaar dus helemaal niet uit (zoals vaak gedacht wordt), maar komen veel samen voor.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Over het algemeen bleken mannen meer seksuele fantasieën te hebben dan vrouwen, bovendien ervaren mannen hun fantasieën als meer levendig.

Een groot deel van de vrouwen (30 tot 60 procent) gaf aan fantasieën te hebben waar onderdanigheid een rol in speelt, maar veel van hen gaven aan deze fantasieën nooit in werkelijkheid te willen meemaken. Dit in tegenstelling tot de mannen, waarbij het grootste deel aangaf dat ze hun fantasieën graag in het echt zouden willen beleven.

Een ander verschil tussen mannen en vrouwen was dat vrouwen voornamelijk over hun partner fantaseerden, terwijl mannen vaker fantaseerden over contacten buiten hun relatie.

Verder benoemde het onderzoek een aantal fantasieën voornamelijk voorkwamen bij mannen, waaronder toekijken hoe hun partner seks heft met een andere man. Dit soort fantasieën zijn interessant voor onderzoekers, omdat zij niet verklaard kunnen worden door evolutionair biologische theorieën. Vanuit evolutionair oogpunt lijkt het immers vrij ongunstig om je partner te laten bevruchten door een ander.

Iedereen afwijkend?

Volgens deze cijfers zou de meerderheid van de mensen van de DSM dus de classificatie ‘pararafilie’ krijgen, en zou de meerderheid van de bevolking dus ‘afwijkend’ zijn. Maar waar wijken we dan eigenlijk van af? Van het preutse, brave ideaalbeeld dat wij als maatschappij nog steeds van onszelf hebben? Wordt het niet eens hoog tijd om onze visie op wat (ab)normaal is eens te herzien?

Hoe zeldzaam is jouw seksuele fantasie?

Klik op onderstaande tabel om de hele lijst met fantasieën te bekijken:

 

Klik op deze tabel om de resultaten te zien

Klik op deze tabel om de resultaten te zien

 

Literatuur:

Christian C. Joyal, Amélie Cossette, & Vanessa Lapierre. What Exactly Is an Unusual Sexual Fantasy? Article first published online: 30 OCT 2014. DOI: 10.1111/jsm.12734