Give Me a Big Momma!

Dikke vrouwen worden beter beoordeeld op moederschap. 

Dikke vrouwen hebben het niet makkelijk als het gaat om stereotypering. Het stereotype dikke vrouw is dan wel gezellig, maar op veel punten wordt ze (onterecht!) negatiever beoordeeld dan haar slanke medemens. Hierdoor kunnen dikke vrouwen zich gestigmatiseerd en onzeker voelen. Gelukkig zijn er niet alleen negatieve vooroordelen. Onderzoek wijst namelijk uit dat dikke vrouwen positiever beoordeeld worden op moederschap. Dit zou kunnen bijdragen aan het zelfvertrouwen van dikke moeders.

Slanke vrouwen met lang blond haar worden gemiddeld aantrekkelijker gevonden dan dikke vrouwen met kort haar, maar als het gaat om moederschap dan worden dikkere vrouwen met kort haar juist positiever beoordeeld. Zij voldoen beter aan het ‘good mother stereotype’

(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

stereotypes dikke moeders

Posterpresentatie door Nicole Geene, Laura Ariese, Sofie Hoekstra en Margot Tijs

 

Good mother-stereotype hypothese2

Deze hypothese houdt in dat men een ideaalbeeld (stereotype) van een goede moeder in z’n hoofd heeft, en naarmate een vrouw beter aan dit ideaalbeeld voldoet, des te beter zij door anderen wordt beoordeeld (bevooroordeeld) op moederschap. Tot dit good mother stereotype behoren bijvoorbeeld praktische eigenschappen als: getrouwd zijn met een man en niet werken om thuis voor de kinderen te zorgen. Deze ‘ideale moeder eigenschappen’ (samenwonen, trouwen, kinderen krijgen en niet buitenshuis werken) hangen allemaal samen met een hoger lichaamsgewicht bij vrouwen.3  Getrouwde huismoeders zijn zo’n 10 kilo zwaarder dan alleenstaande werkende kinderloze vrouwen. En ook persoonskenmerken als ‘gezelligheid’ en ‘zorgzaamheid’ zijn onderdeel van het good mother stereotype. Het onderzoek van Kusters (2008) heeft al aangetoond dat men eigenschappen als ‘gezelligheid’ eerder met een dikke vrouw associeert dan met een dunne vrouw.

Onderzoek

Onderzoekers Geene, Ariese, Hoekstra en Tijs van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzochten de hypothese of vrouwen met een hoog lichaamsgewicht over het algemeen beter voldoen aan het ideaalbeeld dat men van een moeder heeft, en daardoor beter worden beoordeeld op moederschap.

Voor dit onderzoek kregen de deelnemers een foto te zien van een dunne blondine, een dikke blondine, een dunne brunette en een dikke brunette. Onder de afbeeldingen van de moeders stond een korte levensbeschrijving, met informatie over hun hobby’s, werk en kinderen. De deelnemers mochten middels een vragenlijst aangeven hoe positief zij deze vrouwen beoordeelden op moeder-eigenschappen. Deze eigenschappen waren; hartelijk, zorgzaam, liefdevol, ongeduldig, behulpzaam, beschermend, slechte luisteraar en gezellig.

Resultaten

Lichaamsgewicht: Dikke moeders worden positiever beoordeeld op moederschap dan dunne moeders. Wat betekent dat dikke moeders beter aan het good mother stereotype voldoen dan dunne moeders. Dit laat zien dat er niet enkel nadelen zitten aan het hebben van een hoog lichaamsgewicht. Dat men positiever is over de moederschapskwaliteiten van dikke vrouwen zal waarschijnlijk ook tot uiting komen in het gedrag naar dikke moeders toe. Dit zou kunnen bijdragen aan het zelfvertrouwen van dikke moeders.

Haardracht: Wat opviel aan de resultaten was dat het effect bij de brunette met kort haar zwak was, terwijl het effect bij de blondine met lang haar sterk was.  De dunne blondine werd op moederschap een stuk minder positief beoordeeld dan de andere moeders. Blijkbaar heeft behalve het gewicht, haardracht ook invloed op hoe positief een vrouw als moeder gezien wordt. In de literatuur is bekend dat  er over slanke blondines het stereotype bestaat dat zij  als meer aantrekkelijk, verleidelijk en gemakkelijk in de omgang worden gezien, maar ook als manipulatief, promiscue en onbetrouwbaar.4 Dit is een totaal ander stereotype dan het good mother stereotype, waar de ideale moeder juist een degelijke vrouw is, die niet meer uit is op het verleiden van mannen, omdat zij al een compleet gezin heeft.

stereotype moeders

Vooroordelen zijn menselijk

Hopelijk onnodig om te vermelden, maar gewicht en haarkleur zeggen natuurlijk niets over of iemand wel of geen goede moeder is! Toch is stereotypering een fenomeen dat leeft in ons allemaal. Iedereen heeft vooroordelen, maar van veel vooroordelen ben je je waarschijnlijk niet bewust. Door bewust te worden van de vooroordelen en stereotypes die er bestaan over bepaalde groepen kun jij jezelf er tegen weren zodat je zo min mogelijk discriminatiegedrag zult vertonen.

Bron:

1. Onderzoek door Nicole Geene, Laura Ariese, Sofie Hoekstra en Margot Tijs, Radboud Universiteit Nijmegen. (2010) Give Me a Big Momma!

Overige literatuur:

2. Gorman, K. A., & Fritzsche, B. A. (2002), The Good-Mother Stereotype: Stay at home (or wish that you did!). Journal of Applied Social Psychology, 32, pp. 2190-2201.

3. Gordon-Larsen, P., & The, N. S. (2009). Entry Into Romantic Partnership Is Associated With Obesity. Obesity, 7, 1441–1447.

4. Lawson, E. D., (1971). Hair color, personality, and the observer. Psychological Reports, 28, 311-322.