Zomerbaantjes zorgen voor minder geweldsdelicten onder jeugd.

 Zomerbaantjes helpen jongeren uit achterstandswijken aan een beter perspectief waardoor het aantal geweldsdelicten onder deze jongeren met maar liefst 43% gedaald is.

Een zomerbaanstes programma voor middelbare scholieren in achtergestelde wijken in Chicago verminderde arrestaties vanwege geweldsdelicten met maar liefst 43 procent.

Deze studie evalueerde het effect van een speciaal programma om studenten aan een zomerbaantje te helpen. Dit werd ‘Chicago’s zomer plus programma’ genoemd. Dit programma bood studenten een zomerbaantje voor 8 weken, waarbij ze $8,25 (6,70 euro) per uur verdienden. Ze werden altijd begeleid door een volwassen medewerker.

“Er is controverse over de vraag of dit soort programma’s iets zouden opleveren” zei Sara Heller, die de leiding heeft over dit onderzoek. Aan de ene kant is het een populaire opvatting dat een baan de beste oplossing is tegen geweld, maar aan de andere kant zijn er veel aanwijzingen dat alleen intensieve langdurige studies iets zouden opleveren, waarbij een zomer dus nooit genoeg zou zijn.

Uitvoering onderzoek

Voor deze studie ronselden de onderzoekers 1634 studenten van 13 woonwijken in Chicago waar veel geweld voorkomt. De studenten werden willekeurig ingedeeld in 3 groepen:1) zomerbaantjes 2) zomerbaantjes plus een sociaal-emotioneel leeronderdeel 3) een controlegroep die niet deelnam aan deze interventies.

De kinderen in groep 1 (zomerbaantjes-groep) kregen 25 uur werk per week aangeboden. Kinderen in groep 2 (zomerbaantjes plus groep) kregen 15 uur werk en daarnaast 10 uur sociaal-emotioneel leren gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie aangeboden. Het doel van deze therapie is kinderen helpen bij het begrijpen en controleren van hun gedachten, emoties en gedrag die betrekking hebben op werk.

De andere kinderen (groep 3) kregen geen baantje aangeboden, hoewel het hen vrij stond om eventueel zelf een baantje te zoeken of deel te nemen aan andere zomeractiviteiten zoals ze gewend waren.

De kinderen waren gemiddeld 16 jaar oud en de meeste van hen waren van Afro-Amerikaanse afkomst. De meeste van hen kwamen uit arme gezinnen waarvan de ouders afhankelijk waren van voedselbonnen. Ze hadden gemiddeld een 6 (net voldoende) als rapportcijfer op school.

Twintig procent van de deelnemers was ooit eens gearresteerd en twintig procent was zelf ooit slachtoffer geweest van een misdrijf op het moment dat de studie begon. Ze leefden in wijken waar werkloosheid (19%) en geweldsmisdrijven veel voorkwamen.

Resultaten onderzoek zomerbaantjes

Zowel de zomerbaantjesgroep als de zomerbaantjes-plus-therapiegroep waren even effectief in het terugdringen van criminaliteit. Beide verminderden het aantal arrestaties met ongeveer 43 procent in vergelijking met de controlegroep.

Het was niet slechts een tijdelijk effect. De vermindering in criminaliteit bleef namelijk ook bestaan nadat de jongeren al waren gestopt met hun zomerbaantje. Het heeft er dus niet alleen mee te maken dat de jongeren tijdens de zomer druk zijn met hun zomerbaantje. De onderzoekers geven aan dat ze deze resultaten buitengewoon bemoedigend vinden.

Er zijn al veel studies gedaan naar werkprogramma’s voor jongeren die voortijdig met school zijn gestopt – zogeheten ‘drop outs’ – maar dit is de eerste studie die zich preventief richt op jongeren die nog naar school gaan. De onderzoekers benadrukken dat het erg belangrijk is dat jongeren vaardigheden ontwikkelen om succesvol een baan te kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld impuls beheersing en besluitvorming, en dat zij dit beter preventief kunnen doen, dan op het moment waarop het mis gaat met de jongeren.

Deze studie is gepubliceerd in ‘journal Science